Blog

Verhalen zoeken voor TentStock!

IMG_6196lores

Verhalen zoeken voor TentStock!

Dit jaar wordt voor de tweede keer het kampeerfestival Tentstock georganiseerd. Het festival vindt plaats op buitenplaats Koningsweg. Dit terrein maakt onderdeel uit van het voormalige militaire vliegveld Deelen. Er zijn dan ook nog volop stille aanwijzingen van het militaire verleden. De Duitsers zijn begonnen met de bouw van het vliegveld, en ook na de Tweede Wereldoorlog werd er volop gebruikgemaakt van het vliegveld. Reden genoeg voor mij om samen met drie enthousiaste schrijvers voor Tentstock een paar mooie verhalen op te diepen en op te gaan schrijven. Het thema is kameraadschap! De verhalen liggen er voor het oprapen en wij zoeken ze graag bij elkaar. De verhalen zullen op verschillende manieren tijdens het festival worden gebruikt.

Hieronder een klein stukje geschiedenis over Fliegerhorst Deelen:
“Tijdens WOII bouwden de Duitsers ten noorden van Arnhem het grootste vliegveld van Europa: Fliegerhorst Deelen. Het had een omvang van het huidige Schiphol en van de ruim 900 gebouwen die toen werden gebouwd, zijn er meer dan 200 bewaard gebleven met de status van Rijksmonument. Deze gebouwen werden door de Duitsers voor een belangrijk deel als boerderij gecamoufleerd (de zogenaamde Heimatschutz-stijl), in het bestaande landschap ingepast en in een vijftal nepdorpen gegroepeerd om herkenning vanuit de lucht te voorkomen. Het landschap herbergt verder nog vele sporen uit dit verleden zoals restanten van de vliegstart- en taxibanen.”

“Het terrein waar Tentstock plaatsvind werd in 1943 door de Duitse Luftwaffe special gebouwd voor de Blizmädel; vrouwelijk personeel dat iets verderop in de immense commandobunker Diogenes werkzaam was. Van hieruit werd de Duits luchtverdediging van noord-west Europa geleid. In de gebouwen vlak na de ingang van het terrein woonden 400 van deze ‚Luftnachrichtenhelferinnen’. Een andere deel van het terrein bood in WOII onderdak technisch burgerpersoneel dat tijdelijk op de vliegbasis werkzaam was. Dit Angestellter Lager bestond uit zeven boerderij-achtige huizen (vijf zijn er bewaard gebleven) die ‚splittersicher’ waren gebouwd. D.w.z. muren zijn een halve meter dik en luiken zijn gemaakt van twee centimeter dik plaatstaal. Bij luchtalarm werden de luiken gesloten en was men binnen beschermt tegen rondvliegende bomscherven. Direct achter het terrein staat een Duitse vliegtuighangar die als boerderij is gecamoufleerd; compleet met opgeschilderde boerderijramen.”